Planon Cloud monitoring

Technieken: HTML(5), CSS(3), AngularJS, JQuery, Java, Quartz, Amazon DynamoDB, Restlet, Tomcat.

In opdracht van: Planon & Avans Hogeschool

Planon B.V. heeft verschillende klanten verspreid over de hele wereld. Aanvankelijk werden alleen desktop applicaties aangeboden, maar tegenwoordig ontwikkelt men naar een cloud oplossing. Planon stemt een SLA af met zijn klanten. Echter kon er nog niet via een tool worden gecommuniceerd of er aan de afspraken in dat document werd voldaan. Daarnaast was het voor klanten nog niet inzichtelijk of er zich problemen voordeden op systemen van Planon.

Er is onderzocht hoe een dergelijke tool gerealiseerd kon worden. Om dit te achterhalen is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welke technieken zijn het meest geschikt om de functionaliteit van het dashboard te implementeren? De uit te werken functionaliteiten dienen te leiden tot het minimum viable product, het kleinste product denkbaar wat het doel van de applicatie bereikt.

Aan het einde van de afstudeerperiode wisten we een werkend product op te leveren welke nu ook in gebruik is genomen door Planon.

Eind resultaat: